Sitemize İlan Vermek İçin Acele Edin

Meslek Etiği

Meslek Etiği

Bütün mesleklerde olduğu gibi masörlükte de etik kurallara uyulması, mesleğin saygınlığını ve geleceği açısından son derece önemlidir. Mesleki etik değerler, meslek üyelerini bağlayıcıdır.

Masörün her şeyden önce dürüst, kişilik sahibi ve güvenilir alması mesleğin sürdürülmesinde önemlidir.

 

Meslek etiği, mesleği icra edenlerin uymak durumunda olduğu ahlaki ilkelerdir. Her mesleğin işlevi ve etkilenenleri farklıdır, dolayısıyla o mesleğe özgü ilkeler belirlenmesi farklı uygulamaları ortadan kaldırdığı gibi mesleğe yeni başlayanlara da rehberlik eder.

 

Masör meslek etiğinin gereklerine uygun davranarak lisans sahibi olmadığı konularda insanları yanıltmamalı, yönlendirmemelidir.

Masörlük, meslek etiği konusunda duyarlılığın yüksek olması gerektiği mesleklerdendir. Etik kurallar hem meslek örgütlerince hem de resmi kuruluşlarca denetlenirse geçerlilik kazanabilir.

 

Masaj uygulamalarıyla ilgili eğitimlere açık olmak, katıldığı eğitimlerden elde ettiği belgeleri muhafaza etmek ve edindiği bilgileri ve deneyimler birlikte çalıştığı kişilere aktarmak mesleki açıdan önemli bir ilkedir.

 

Bir Türk tasavvuf özdeyişinde denildiği gibi "eline, beline, diline hâkim olmak/ Hacı Bektaş-ı Veli" esastır.

Meslekler üyelerini ortak bir duygu etrafında birleştirmek ve kişiyi vicdanen duyarlı kılabilmek için bazen mesleki yeminlere gereksiııiııı duymuşlardır.

Ülkemizde masörlük eğitimiyle ilgili önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Alımet Hamdi Turgut'un hazırladığı masör yemini türünün güzel örneklerindendir:

"Milliyet, ırk, din, mezhep, siyasi kanaat, cinsiyet, zenginlik, fakirlik farkı gözetmeksizin ister rüşte ermiş ister ermemiş kadın erkek ayrımı yapmadan karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa vücuduna kötüye kullanmaktan şiddetle kaçınacağım.

Gerek sanatımı icra ederken gerekse sanatımın dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi, bir sır olarak saklayacağım.

Yüce Allah'ın huzurunda hayatımı, sanatımı tertemiz koruyacağıma namusum ve şerefım üzerine yemin ederim."